Edukacja lokalna

Piknik integracyjny
"Dary Nadbużańskich Lasów"

Piknik integracyjny “Dary Nadbużańskich Lasów” zrealizowaliśmy w 2021 r. w Milejczycach, w ramach projektu grantowego pn. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD “Tygiel Doliny Bugu” – etap II. 

Na początku odbyło się szkolenie z zakresu grzyboznawstwa, które przeprowadził lokalny znawca grzybów. Następnie ogłoszono konkurs – grzybobranie – którego uczestnicy mieli zebrać w pobliskim lesie jak najwięcej jadalnych, szlachetnych okazów. Z zebranych grzybów, wedle instrukcji miejscowych gospodyń, powstały pyszne dania, które szybko zniknęły ze stołów. Zwieńczeniem projektu było ognisko, wspólne tańce i śpiewy.

Podnoszenie wiedzy wśród pod (2)
Podnoszenie wiedzy wśród podmiotów świadczących usługi turystyczne na Podlasiu Nadbużańskim

Wiosną 2021 r. przeprowadziliśmy cykl szkoleń skierowanych do właścicieli obiektów noclegowych, rekreacyjnych i agroturystyk. 

Uczestnikom zaproponowano warsztaty kulinarne (kuchni wegańskiej i wegetariańskiej), fotograficzne (podstawy techniczne z elementami fotografii produktowej) oraz znajomości mediów społecznościowych. Każdy warsztat składał się z części teoretycznej (on-line) i praktycznej, przeprowadzonej stacjonarnie w Inkubatorze Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Klimczycach-Kolonii (kulinaria) lub w siedzibach uczestników. Zadanie zrealizowano w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Tygiel Doliny Bugu”.

Gość w dom - wielokulturowość dziedzictwem Podlasia

W 2022 r. zrealizowaliśmy projekt edukacyjny “Gość w dom – wielokulturowość dziedzictwem Podlasia”. Wielokulturowość jest zasobem społeczności lokalnej, na której oparta jest nasza tożsamość. Podlasie – osadzone na pograniczu województw i kraju – to region zróżnicowany narodowościowo i kulturowo, zaś jego mieszkańcy słyną z otwartości i gościnności.

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów tematycznych, w których udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych. Celem zajęć było wydobycie bogactwa, piękna i ogromu możliwości naszych nadbużańskich terenów. Odbyły się warsztaty tkania krajki, folkloru dziecięcego, etnodesigne’u inspirowanego tradycyjnym zdobnictwem ludowym Podlasia Nadbużańskiego, fotograficzne, kulinarne, teatralne, dramowe oraz z kultury goszczenia. Podsumowaniem projektu była wystawa prac powstałych w ramach warsztatów fotograficznych, zorganizowanych w plenerach Dóbr Korczewskich.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Zostań nad Bugiem - tu się dzieje (2)
Zostań nad Bugiem - tu się dzieje!

W projekcie udział wzięły dzieci i młodzież z terenu działania “LOT nad Bugiem” (pow. siemiatycki, łosicki, siedlecki – gm. Korczew). Warsztat „Młody zielarz” zaznajomił uczestników z procesem pozyskiwania naturalnych ziół (zbiór, przetwarzanie, przechowywanie) oraz ich zastosowaniem, np. w kosmetyce. 

Podczas warsztatu „Tradycje kulinarne Podlasia Nadbużańskiego” dzieci poznały historię lokalnych specjałów, ze szczególnym uwzględnieniem przysmaku o nazwie “zaguby” – którego oryginalny smak i receptura pochodzą z okolic Drohiczyna. Uczestnicząc w warsztatach kaflarskich rozszerzyły wiedzę i umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem, a podczas rajdu rowerowego poznały roślinność endemiczną, charakterystyczną dla okolic Mielnika.
Edukacja lokalna umożliwia dostrzeżenie potencjału przyrodniczego i gospodarczego Podlasia Nadbużańskiego. Poznanie okolicy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi – edukatorami i przedsiębiorcami – pokazują ogromny potencjał, jaki niesie wieś, a co za tym idzie – szerokie spektrum rozwoju zawodowego osób, jakie decydują się żyć i pracować na prowincji.

Wieś jest the best
Wieś jest THE BEST - ja tu zostaję!

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży z Podlasia Nadbużańskiego, które poprowadzili lokalni eksperci. Celem zajęć było ukazanie ogromu zasobów środowiska naturalnego i możliwości ich wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności. 

Uczestnicy warsztatu “Spacerkiem po sadzie owocowym”, prowadzonym  w gospodarstwie sadowniczym, mieli okazję zaobserwować drogę, jaką przechodzą świeże owoce w procesie technologicznym, zanim trafią na nasz stół w postaci soku, czy przetworów. W czasie warsztatu “Lokalne minerały i ich wykorzystanie” dzieci odwiedziły mielnicką kopalnię kredy. Płynąc pontonem rzeką Bug wzięły udział w oryginalnej lekcji przyrody pn. “Obserwacje ptaków i zwierząt nadbużańskich”. Podczas wspólnego gotowania lokalna przedsiębiorczyni przybliżyła im postać Janusza Korczaka, a zajęcia o wielokulturowości Podlasia Nadbużańskiego ukazały typowe dla regionu zróżnicowanie społeczne – pod kątem etnicznym, religijnym, narodowym i światopoglądowym.

 

Dobre praktyki w sprzedaży żywności lokalnej

Co to brząd? Jak powstaje cydr? Ile waży gęsi puch? Czy wino z jagody kamczackiej, to nadal wino? Co zmieniło się w „Gospodarstwie pod zachrypniętym kogutem” po kuchennych rewolucjach? Czy można zrobić ocet z jaśminowca? Na czy polega Wiejska e-skrzynka?

Tego i wielu innych rzeczy mogliśmy dowiedzieć się podczas wyjazdu studyjnego pn. „Dobre praktyki w sprzedaży żywności lokalnej” (23-26 sierpnia 2022), który miał na celu poznanie dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy przedsiębiorcami, w tym producentami lokalnymi, NGO, JST w zakresie promocji dystrybucji produktów lokalnych Podlasia Nadbużańskiego. Podsumowanie wyjazdu i szkolenie odbyło się w Zagubku – Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego w Drohiczynie. Mieliśmy okazję uzupełnić wiedzę na temat sprzedaży bezpośredniej żywności oraz rozwijać się w działaniu dotyczącym promocji, dystrybucji i etykietowaniu produktów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szlakiem kulinarnym podkarpackich smaków
Wyjazd studyjny - Szlakiem Kulinarnym Podkarpackich Smaków

W wyjeździe studyjnym wzięły udział osoby zajmujące się produkcją pierwotną (rolnicy ekologiczni), którzy planują zająć się także przetwórstwem produktów rolnych. 

Odwiedzone miejsca (m.in. suszarnia owoców, ekologiczna piekarnia, gospodarstwo rolne zajmujące się przetwórstwem owocowym) zainspirowały ich do podjęcia podobnych działań na terenie Podlasia Nadbużańskiego. Uczestników projektu szczególnie zainteresowały miejsca wspólnej sprzedaży (hurtownie, dedykowane regały sprzedażowe) oraz wysoki rozwój podkarpackich przedsiębiorstw w obszarze sprzedaży internetowej. To efekty działania w klastrze “Podkarpackie Smaki”, w którym zrzeszeni są producenci.

Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia Nadbużańskiego

Przedmiotem projektu był wyjazd studyjny, który odbył się w terminie 6-9.10.2020. 

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy partnerskiej w zakresie małego przetwórstwa i produktu lokalnego wśród przedstawicieli reprezentujących trzy sektory mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego. Ponadto zakładał podpatrywanie i popularyzację dobrych praktyk na własnym terenie i w obrębie prowadzonej działalności. W projekcie udział wzięły osoby zajmujące się produkcją bądź promocją produktów lokalnych (w tym przedsiębiorcy, organizacje samorządowe), samorządowcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury.

Szlakiem jabłkowym - wyjazd studyjny do Austrii

Wyjazd odbył się w terminie 20-23 października 2020. Jego program obejmował odwiedzenie miejsc, które rozwinęły turystykę w oparciu o zasoby rolnicze, sadownicze i warzywnicze. 

Austriacki szlak jabłkowy to spójny projekt, w który zaangażowane są zarówno podmioty prywatne, lokalny samorząd, jak i organizacje pozarządowe. Spotkania z twórcami szlaków turystycznych oraz producentami, otwartymi na opracowanie atrakcyjnej oferty turystycznej we własnych gospodarstwach, zainspirowało uczestników wyjazdu do podjęcia podobnych działań na własnym terenie. Szczególnie istotną rolę wyjazd odegrał dla sadowników pochodzących z gm. Platerów i Sarnaki, którzy rozważają dalszy rozwój gospodarstw o oparciu o potencjał turystyczny.

Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim

W wyjeździe do Doliny Baryczy udział brali nauczyciele, pracownicy ośrodków kultury i bibliotek z terenu Podlasia Nadbużańskiego.

Po wyjeździe odbył się też cykl warsztatów dla nauczycieli, dotyczących wykorzystania potencjału i zasobów lokalnych oraz budowania tożsamości i poczucia wspólnoty. Utworzono grupę edukatorów lokalnych, która opracowała scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Podlasie Camp - projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej

We współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” jesienią 2022 r. zorganizowaliśmy kamperowy wyjazd studyjny, w ramach działania „Podlasie Camp-projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”. 

Przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, lokalni liderzy przez pięć dni odwiedzali najlepsze miejsca turystyki caravaningowej w Polsce. Celem projektu było podpatrywanie dobrych praktyk, ale też poznanie specyficznych potrzeb turysty. Dlatego podczas całego wyjazdu uczestnicy spali i gotowali w kamperach, opracowując studia przypadków dla naszego regionu. W ramach podsumowania zorganizowano szkolenie oraz opracowano poradnik, zawierający zdobyte informacje i wnioski.

Skip to content