Naturalnie Nad Bugiem

logo_naturalnie_nad_bugiem_KOLOR

„Naturalnie nad Bugiem” to przedsięwzięcie ujmujące Podlasie Nadbużańskie w sposób holistyczny – jako wspólnotę historyczną, kulturową i przede wszystkim biznesową. Projekt pełni rolę pomostu łączącego przedsiębiorców z doliny Bugu, specjalizujących się w produktach i usługach, wspólnie kreujących jedną markę, rozpoznawalną zarówno dla miejscowej ludności, jak i mieszkańców innych regionów Polski. 

W małej skali NnB jest elementem strategii budowania patriotyzmu lokalnego, którego podstawowa zasada to wspieranie rodzimego biznesu. W skali ogólnopolskiej, poprzez opracowanie kompleksowej oferty produktowo-usługowo-handlowej, projekt wychodzi naprzeciw zauważalnym zmianom zachowań konsumenckich, kładących nacisk na znajomość produktu (jego pochodzenie, stopień przetworzenia i idącej za tym jakości), wpisujących się w światowy ruch slowfood oraz slowlife. Powstanie „Naturalnie nad Bugiem”, jako modelu współpracy i systemu wzajemnego polecania towarów i usług, dało zalążek i insprację do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”.

Skip to content