O NAS

Początki

onas

Proces formowania się Lokalnej Organizacji Turystycznej “LOT nad Bugiem” przypada na lata 2016-2018 i jest rezultatem wielu rozmów, spotkań, wspólnych inicjatyw, m.in. Forum ożywienia społeczno-gospodarczego w powiecie łosickim, wyjazdu studyjnego do Sandomierza (organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”), warsztatów tworzenia produktów turystycznych w Drohiczynie i Platerowie.

W pierwszym półroczu 2018 grupa robocza w składzie:

 • Emilia Borysiak (reprezentująca Urząd Gminy w Starej Kornicy),
 • Karol Juszyński (reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie oraz Starostwo Powiatowe w Łosicach),
 • Justyna Paluch (przedsiębiorczyni z gm. Sarnaki),
 • Rafał Siwek (reprezentujący Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie),
 • Mariusz Stawiecki (przedsiębiorca z gm. Siemiatycze),
 • Emilia Śnieżko (reprezentująca Urząd Gminy w Mielniku),
 • Agnieszka Wojtkowska (Prezeska SLGD „Tygiel Doliny Bugu”) podjęła się trudu sformalizowania przedsięwziętych działań, czego efektem było zebranie założycielskie i oficjalne powołanie Stowarzyszenia 26 czerwca 2018 w Sarnakach.
lot nad bugiem - pasek up

Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” to wyjątkowa przestrzeń współpracy osób prywatnych, przedsiębiorców, instytucji i samorządów, których wspólnym celem jest równoważony, profesjonalny i nowoczesny rozwój turystyki w regionie.

Czyste powietrze, obfitość zieleni, oddalenie od wielkich aglomeracji, harmonijny, sielankowy krajobraz – to wszystko sprawia, że Podlasie Nadbużańskie jest miejscem, gdzie czas płynie niespiesznym rytmem, niosącym wytchnienie od natłoku codziennych spraw. To teren bogaty w kompleksy leśne, umożliwiające bezpośredni kontakt z naturą oraz podejmowanie aktywności sportowej i rozmaitych form rekreacji na świeżym powietrzu. Znajdujące się na naszym obszarze akweny – przede wszystkim malownicza rzeka Bug – stanowią bezpieczną przystań dla miłośników kąpieli, spływów kajakowych oraz wędkarstwa. Podlasie Nadbużańskie jest także miejscem, które fascynuje różnorodnością – szczególnie w obszarze tradycji, obyczajów i religii. Nie sposób oprzeć się lokalnej atmosferze i ujmującej, szczerej gościnności mieszkańców.

Misja

II walne zebranie
lot nad bugiem - pasek down

Jak działamy

Naszym celem jest promocja Podlasia Nadbużańskiego w pełnym spektrum jego walorów turystycznych i edukacyjnych.

Realizujemy go wielotorowo, m.in. poprzez:

 • wizyty studyjne (organizowane w kraju i za granicą), dostarczające naszym członkom wiedzy, inspiracji, stwarzające możliwość podpatrywania dobrych praktyk, wymiany myśli i doświadczeń;
 • rozmaite warsztaty i szkolenia poszerzające wiedzę, rozwijające kompetencje i umiejętności członków stowarzyszenia i ich pracowników;
 • rozwijanie infrastruktury i narzędzi poprzez tworzenie i koordynację funkcjonowania punktów informacji turystycznej, opracowanie map i przewodników;
 • współpracę z samorządami lokalnymi i ich jednostkami;
 • współpracę ze społecznością lokalną i wsparcie oddolnych inicjatyw;
 • udział w ogólnopolskich wydarzeniach turystycznych, targach, konferencjach i aktywne reprezentowanie obszaru „LOT nad Bugiem”;
 • wsparcie przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych, spowodowanych pandemią COVID-19, masową migracją ludności, wojną w Ukrainie;
 • stworzenie oferty turystycznej, w tym programów wizyt studyjnych na Podlasiu Nadbużańskim, oraz jej dystrybucja wśród lokalnych grup działania oraz lokalnych organizacji turystycznych na terenie całej Polski;
 • stworzenie oferty edukacji lokalnej i jej promocja wśród placówek oświatowych – szkół, przedszkoli – ośrodków kultury oraz biur podróży.
Skip to content