Gość w dom – nowy projekt edukacyjny

27 września, 2022

Wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023 przystąpiliśmy do realizacji nowego projektu edukacyjnego “Gość w dom – wielokulturowość dziedzictwem Podlasia”. Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów tematycznych, skierowanych do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, których celem jest wydobycie bogactwa, piękna i ogromu możliwości naszych nadbużańskich terenów.

Wielokulturowość jest zasobem społeczności lokalnej, na której oparta jest nasza tożsamość. Podlasie – osadzone na pograniczu województw i kraju – to region zróżnicowany narodowościowo i kulturowo, zaś jego mieszkańcy słyną z otwartości i gościnności. Zamierzamy wykorzystać ten unikatowy potencjał, więzi lokalne i relacje z innymi społecznościami po to, by stworzyć uczestnikom projektu najlepsze warunki do rozwoju aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym i kulturalnym. 

Wydarzenie ma zasięg regionalny, oferta warsztatów skierowana jest do mieszkańców gmin zrzeszonych w „LOT nad Bugiem”, tj. Drohiczyna, Mielnika, Milejczyc, Grodziska, Dziadkowic, Sarnak, Korczewa, Starej Kornicy, Platerowa oraz Huszlewa. W działania zostaną włączone osoby uchodźcze, które trafiły do Polski z powodu działań wojennych w Ukrainie, jak też inni cudzoziemcy już w niej mieszkający.  

Projekt „Gość w dom – wielokulturowość dziedzictwem Podlasia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

 

Projekt „Gość w dom – wielokulturowość dziedzictwem Podlasia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Skip to content