Realizacja projektu

2 listopada, 2021

Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” zrealizowała zadanie grantowe pn. Piknik integracyjny „Dary Nadbużańskich Lasów”. 

Celem zadania było wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców „LOT nad Bugiem” poprzez organizację pikniku integracyjnego „Dary Nadbużańskich Lasów”.

Wartość całkowita zadania wynosiła: 6 260,00 zł, z czego 5 000,00 zł zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
Realizacja projektu
Skip to content