Realizacja zadania grantowego pn. Utworzenie punktu IT.

7 maja, 2020

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „LOT NAD BUGIEM” zrealizowała zadanie grantowe pt. Utworzenie punkt IT. W ramach zadania zakupiono i ustawiono punkt IT w miejscowości Sarnaki.

Celem zadania było podniesienie aktywności mieszkańców gmin nadbużańskich w zakresie rozwoju turystyki z wykorzystaniem potencjału turystycznego, przyrodniczego i kulturalnego regionu nadbużańskiego poprzez utworzenie punktu IT.

Realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość całkowita zadania wynosiła: 15 000,00 zł., z czego 10 000,00 zł. zostało współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Skip to content