Zapytanie ofertowe

25 lipca, 2023

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Nowoczesny i zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej na Podlasiu Nadbużańskim oparty na potencjale przyrodniczym i kulturalnym” dofinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0024/2257/UDOT/DT/BP z dnia 25.05.2023 Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” ogłasza następujące zapytania ofertowe:

Pobierz:

Skip to content